Prestrešenia, svetlíky

Prestrešenia a prekrytia

 • voľné priestranstvá, parkoviská, čerpacie stanice, átriá, bazény...
 • realizácia podľa požiadaviek zákazníka
 • materiál výplne: sklo, polycarbonát, sklolaminát
 • možnosť výberu najoptimálnejších hrúbok, farieb a ceny
 • koeficient prestupu tepla U = 1,4 – 3,9 (W/m2K)
 • materiál nosných prvkov: nerez, oceľ, hliník
 • elektricky otvárané krídla s môžnosťou senzorov vetra a dažďa
 • RWA systémy na protipožiarne zabezpečenie

Striešky – vstupy

 • vstupy do budov, chodníky, rampy, manipulačné priestory...
 • materiál výplne: polycarbonát alebo sklolaminát

Svetlíky oblúkové

 • materiál výplne: polycarbonát
 • materiál konštrukcie: oceľ, hliník
 • elektricky otvárané krídla s môžnosťou senzorov vetra a dažďa
 • koeficient prestupu tepla U = 1,4 – 3,9 (W/m2K)

Svetlíky kopulové

 • materiál výplne: akrylát, polycarbonát
 • jednovrstvové U = 5,6 (W/m2K), dvojvrstvové U = 2,8 (W/m2K)
 • trojvrstvové U = 1,9 (W/m2K)

Svetlíky podľa požiadaviek zákazníka