Bariéry a zábrany

Bariéry

bariéry proti zosuvu a padaniu skál popri cestných komunikáciách a chodníkoch

Zábrany

  • zábradlia na mostoch a cestných konštrukciách
  • zábrany proti vstupu osôb a zvierat

Protihlukové steny

spĺňajúce požiadavky bezpečnej premávky na komunikáciách, požiadavky na stabilitu, tovarovú a rozmerovú stálosť, ako aj odolnosť proti nárazom a deformáciám. Odolávajú opotrebovaniu, stárnutiu, koróziám a z architektonického hľadiska spĺňajú farebnosť a zakomponovanie do prostredia.

Clony proti oslneniu